Wersja kontrastowa

CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
MIECHÓW


Staże - Zespół Szkół Nr 1


UWAGA!
Informacje o aktualnie prowadzonym naborze na staże zamieszczane są w dziale "Ogłoszenia - ZS Nr 1".

Staże - wrzesień 2018 - zdjęcia

> > Więcej zdjęć < <

Staże - sierpień 2017 - zdjęcia

> > Więcej zdjęć < <

REALIZACJA PROJEKTU
STAŻE-PRAKTYKI U PRACODAWCÓW

 1. CZAS TRWANIA STAŻY-PRAKTYK - 1.08 - 16.08.2017
 2. UCZNIOWIE - 100
  • Branża administracyjno - usługowa
   - CKZ - Zespół Szkól Nr 1 - 60 uczniów
  • pozostałe branże jako uzupełniające
   - CKZ- Zespół Szkół Nr 2 - 40 uczniów
 3. PRACODAWCY - 50
 4. Opiekunowie stazu-praktyk - 66 pracowników
Uczniowie po zakończeniu stażu-praktyki składają wnioski o stypendium strażowe, natomiast pracodawcy wniosek o zwrot kosztów realizacji stażu-praktyki przez uczniów. Podczas odbywania stażu-praktyk uczniem opiekował się opiekun stażu, który za wykonanie tego zadania otrzymał wynagrodzenie.

NABÓR NA STAŻE - PRAKTYKI

Formularze do pobrania:
 • formularz rekrutacyjny uczestnika projektu (załącznik nr 1)
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)
 • oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3)
 • oświadczenie o niepełnosprawności (załacznik nr 4)
 • zakres danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5)
 • deklaracja dla pracodawcy