Wersja kontrastowa

CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
MIECHÓW


Dla nauczycieli


OGŁOSZENIE O NABORZE - DLA NAUCZYCIELI
W ramach projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego
na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2"
ogłasza się nabór nauczycieli na następujące formy wsparcia:
  1. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych.
Liczba godzin lekcyjnych: 4 godziny lekcyjne;
Forma szkolenia: on-line;
Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w danej formie wsparcia, proszeni są o: zapoznanie się ze Szczegółowymi zasadami rekrutacji nauczycieli do projektu oraz złożenie:
  • formularza rekrutacyjnego dla nauczycieli (załącznik nr 1),
  • deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2),
  • oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3),
  • oświadczenia o niepełnosprawności (załącznik nr 4),
  • zakresu danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5).
Wymagane dokumenty są do pobrania poniżej:
Dokumenty należy składać u Koordynatora ds. szkoleń i kursów tj. Pani Marzeny Walczak, w terminie 22.02.2021-01.03.2021.
Mogą one być wypełnione komputerowo lub ręcznie (drukowanymi literami), z prawidłowo wydrukowanymi logotypami (nagłówek). Telefon kontaktowy do koordynatora ds. szkoleń i kursów: 41 38 31 089 - Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie.

Planowane kursy i szkolenie dla nauczycieli w roku 2020-2021
Kursy i szkolenia dla nauczycieli - rozwój kompetencji zawodowych
Szkolenie dla nauczycieli z grafiki komputerowejMin. 150 godzin1 nauczyciel
Szkolenie dla nauczycieli z cyfrowej obróbki zdjęćMin. 40 godzin3 nauczycieli
Kurs cukierniczy I stopniaMin. 40 godz.1 nauczyciel
Szkolenie dla nauczycieli z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowychSzkolenie grupowe Około 30 nauczycieli

Dokumenty do pobrania

Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu (załącznik nr 1)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)
Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3)
Oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
Zakres danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5)
Wniosek o przyznanie dofinansowania (załącznik nr 6)
Szczegółowe zasady rekrutacji nauczycieli do projektu (załącznik nr 7)