Wersja kontrastowa

CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
MIECHÓW


Ogłoszenia


l.p. Forma wsparcia Zawód, do którego kierowana jest dana forma wsparcia Liczba osób Planowany termin zakończenia formy wsparcia Termin rekrutacji
NABYWANIE DODATKOWYCH KWALIFIKACJI PRZEZ UCZNIÓW
(KURSY)
1. Kurs spawacza MAG technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 12 osób 15.03.2021 19.10.2020-23.10.2020
12 osób 15.10.2021 08.02.2020-12.02.2020
2. Kurs operatora wózków widłowych technik spedytor,technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 14 osób 15.03.2021 19.10.2020-23.10.2020
14 osób 15.10.2021 08.02.2020-12.02.2020
3. Kurs SEP DO 1 kV technik teleinformatyk 10 osób 15.03.2021 26.10.2020-30.10.2020
10 osób 15.10.2021 15.02.2020-19.02.2020
4. Kurs prawa jazdy kat. B technik teleinformatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik spedytor 10 osób 15.09.2021 14.12.2020-18.12.2020
5. Kurs barmański I stopnia technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych 8 osób 15.12.2020 26.10.2020-30.10.2020
8 osób 15.11.2021 10.05.2021-14.05.2021
6. Projektowanie stron internetowych wszystkie zawody 8 osób 15.12.2020 26.10.2020-30.10.2020
8 osób 15.10.2021 10.05.2021-14.05.2021
7. Kurs baristyczny technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych 8 osób 15.12.2020 26.10.2020-30.10.2020
8 osób 15.10.2021 10.05.2021-14.05.2021
8. Kurs asystencko - sekretarski z językiem angielskim technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych 8 osób 15.12.2020 19.10.2020-23.10.2020
8 osób 15.10.2021 10.05.2021-14.05.2021
9. Kurs profesjonalnego magazyniera technik spedytor 8 osób 15.12.2020 19.10.2020-23.10.2020
8 osób 15.10.2021 10.05.2021-14.05.2021
10. Diagnostyka pojazdów samochodowych i rolniczych technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 10 osób 15.12.2020 19.10.2020-23.10.2020
10 osób 15.10.2021 10.05.2021-14.05.2021
11. Podstawy makijażu i wizażu technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych 8 osób 15.12.2020 19.10.2020-23.10.2020
8 osób 15.10.2021 10.05.2021-14.05.2021
12. Kurs grafiki komputerowej z elementami obróbki filmów wszystkie zawody 8 osób 15.12.2020 19.10.2020-23.10.2020
8 osób 15.10.2021 10.05.2021-14.05.2021
DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO -WYRÓWNAWCZE
1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (cztery grupy w każdym roku) wszystkie zawody
Technikum klasy czwarte
od 8 do 12 osób na grupę 20.12.2020 12.10.2020-16.10.2020
20.12.2021 15.09.2021-20.09.2021
2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (cztery grupy w każdym roku) wszystkie zawody
Technikum klasy czwarte
od 8 do 12 osób na grupę 20.12.2020 12.10.2020-16.10.2020
20.12.2021 15.09.2021-20.09.2021
POMOC STYPENDIALNA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH
W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
1. Pomoc stypendialna
Plan rozwoju należy zaplanować zgodnie z okresem płatności
Wszystkie zawody
Technikum
5 osób
(uczniowie klas III)
2020 rok
(okres płatności od 01.09.2020-30.06.2021)
12.10.2020 - 16.10.2020
5 osób
(uczniowie klas II)
2021 rok
(okres płatności od 01.01.2021-31.12.2021)
14.12.2020-18.12.2020
2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe - 2 godziny na osobę/stypendystę. Stypendyści/ stypendystki 5 osób 2020 rok W doradztwie uczestniczą osoby zakwalifikowane do stypendium
5 osób 2021 rok
UWAGA!!!
1 uczeń = 1 kurs
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w danej formie wsparcia, proszeni są o:
 1. Zapoznanie się z Regulaminem zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i Szczegółowymi zasadami rekrutacji na kursy, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz kółka zainteresowań i Szczegółowe zasadami rekrutacji przydzielania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 2. Złożenie:
  • formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu (załącznik nr 1),
  • deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2),
  • oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3),
  • oświadczenia o niepełnosprawności (załącznik nr 4),
  • zakresu danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5).
Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej projektu: http://ckz.miechow.edu.pl.
Należy je składać u Koordynatora ds. szkoleń i kursów tj. Pana Michała Krupy, w terminach wskazanych powyżej, za pośrednictwem wychowawcy.
Dokumenty mogą być wypełnione komputerowo lub ręcznie (drukowanymi literami), z prawidłowo wydrukowanymi logotypami (nagłówek).
Telefon kontaktowy do koordynatora ds. szkoleń i kursów: 041 383 11 74 - Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.
 

Dokumenty do pobrania dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu (załącznik nr 1) Format PDF Format DOC
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2) Format PDF Format DOC
Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3) Format PDF Format DOC
Oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 4) Format PDF Format DOC
Zakres danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5) Format PDF Format DOC
Szczegółowe zasady rekrutacji na kursy, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i kółka zainteresowań (załącznik nr 8) Format PDF Format DOC
Szczegółowe zasady rekrutacji przydzielania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (załącznik nr 9) Format PDF Format DOC